22

Эрчүүд ч бас цэвэршдэг

Зөвхөн ахимаг насны эмэгтэйчүүд л цэвэршдэг гэсэн ойлголт бидний дунд түгээмэл байсан бол  40 гаран насны, 50